ขั้นตอนการสอบทนายความ (ตั๋วทนาย)

เอกสารประกอบ (คลิ้กเพื่อดาว์นโหลด)

รับประกาศนีบัตรวิชาว่าความ รุ่น 49 และผู้ฝึกงาน 1 ปี 2-3/61

กำหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 51

กำหนดการ ท.51

 

แผนผังสนามสอบ ภาค 1-71 ปีการศึกษา 2561

แผนผังสนามสอบ ภาค 1-71 ปีการศึกษา 2561

 

เปลี่ยนแปลงผังที่นั่งสอบ