น้องสิริวรรณ ม.พายัพ สมัครติวตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี รุ่น 36 (กลุ่มเล็ก) กับ อ.เป้ สิททิกรณ์ สถาบันติวกฎหมายสมาร์ทลอว์ติวเตอร์ และสามารถสอบผ่านได้ครั้งเดียวจึงเข้ามาขอบคุณอ.เป้ในเฟสบุ๊ค โดยเล่าให้ฟังวาในการสอบครั้งนี้มีเพื่อนๆของน้องจำนวนสามสิบกว่าคนสอบไม่ผ่านจึงแนะนำให้มาติวตั๋วทนายกับอ.เป้ และแจ้งว่าสนใจจะติวตั๋วทนาย ภาคปฏิบัติ และ เนติฯ

****************************************