คลิ้กที่นี่เพื่อดูอัลบั้มภาพถ่ายนักเรียนที่สอบผ่านภาคปฏิบัติ รุ่น 40 และตั๋วปี 1/56 มากกว่า 200 คน

****************************