คลิ้กที่นี่เพื่อดูอัลบั้มภาพถ่ายนักเรียนที่สอบผ่านภาคปฏิบัติ รุ่น 40 และผู้ฝึกงานในสำนักงาน 1 ปี 1/56 มากกว่า 200 คน

สถาบันจะประกาศรับสมัครประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน 2558

****************************