คุณดรณ์ มสธ. สอบภาคปฏิบัติ รุ่น 38 ได้สูงสุด 84 คะแนน ได้รับรางวัลเป็น iPad

คุณดรณ์ มสธ. สอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคปฏิบัติ รุ่น 38 ได้คะแนนสูงสุด 84 คะแนน ได้รับรางวัลเป็น iPad จากอาจารย์เป้และอาจารย์ตูน ยินดีด้วยครับ

*****************************