25560708-211658.jpg

วันที่ 8 ก.ค. 2556 เป็นวันแรกของคอร์สติวสอบทนายความ ภาคปฏิบัติ รุ่น 40 และตั๋วปี 1/56 ที่สมาร์ทลอว์ติวเตอร์ สาขาหาดใหญ่ ในวันแรก โดยเรียนกับระบบวิดิโอ

หลังเลิกเรียน อ.เป้ และอ.ตูน สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของระบบวิดิโอ นักเรียนยืนยันว่าคุณภาพดีมากทั้งภาพและเสียง เรียนเข้าใจเหมือนกับเหมือนกับสอนสด หากมีข้อสงสัยก็ยังสามารถสอบถามอาจารย์ได้ตามช่องทางต่างๆที่ให้ไว้ (^.^)