?

ข้อเท็จจริง (โดยย่อ)

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 นายหนึ่ง ขายรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นแคมรี่ หมายเลขทะเบียน……….. ให้กับ นายสองในราคา 1,200,000 บาท โดยนายสอง ได้ชำระเงินให้แก่นายหนึ่ง 200,000 บาทในวันนั้น ส่วนเงินอีก 1,000,000 บาท นายสองได้ทำหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้ ที่นายสาม เป็นหนี้นายสองอยู่ 1,000,000 บาท ให้แก่นายหนึ่ง โดยสัญญากู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ ร้อยละ 12 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน ?กำหนดชำระเงินต้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555

ต่อมา นายหนึ่งได้ให้ทนายทำหนังสือแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้อง ไปยังนายสามเพื่อแจ้งให้นายสามทราบ โดยนายสามได้รับหนังสือแจ้งการโอนวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 นายสามชำระดอกเบี้ยถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555?แต่หลังจากนั้นเพิกเฉย

ข้อความในสัญญากู้ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 กู้เงิน 1,000,000 บาท คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 12 ต่อปี นายสามได้จำนองที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 11 เลขที่ดิน 22 ลาดยาว กรุงเทพ 50 ตรว เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้กับนายสอง และมีข้อความต่อท้ายอีกว่า หากจำนองแล้วได้เงินไม่พอ ตนจะชำระหนี้ในส่วนที่เหลือให้นายสองจนครบถ้วน โดยสัญญากู้มีกำหนดชำระเงินในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 (ข้อสอบแนบสัญญากู้ยืมเงินมาให้ด้วย)

นายหนึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดมกรา นายหนึ่งจอดรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ยย 1234 ของห้างฯไว้ที่หน้าห้างฯปรากฎว่ารถยนต์กระบะคันดังกล่าวได้สูญหายไปเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2555 เวลาประมาณเที่ยงคืน ?นายหนึ่งจึงมาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจ…….. ต่อมาพนักงานสอบสวนจับกุมนายสี่ได้โดยนายสี่เอารถยนต์กระบะคันดังกล่าวไปซ่อนไว้หลังบ้านของนายสี่ตั้งอยูเลขที่……. แขวง……. เขต…….. ?กรุงเทพมหานคร ?แต่นายสี่ให้การปฏิเสธ พนักงานสอบสวนจึงต้องปล่อยตัวไป ให้ฟ้องนายสี่เป็นคดีอาญา

นายหนึ่งมาพบทนายความวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 และทำสัญญาโอน และหนังสือแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องในวันเดียวกัน ทำหนังสือบอกกล่าวทวงถาม 10 สิงหาคม 2555 ยื่นคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญาวันที่ 31 สิงหาคม 2555

ข้อสอบให้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 , มาตรา 335(1) และมาตรา 357 มาท้ายคำสั่ง

คำสั่ง

1.สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง? ?10 คะแนน

2.หนังสือแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้อง ? 8 คะแนน

3.หนังสือบอกกล่าวทวงถาม ?10 คะแนน

4.คำฟ้องแพ่ง ? ? ?32 คะแนน

5.คำฟ้องอาญา ? 15 คะแนน

6.คำแถลงขอส่งหมายทางไปรษณีย์ ?5 คะแนน

แนวคำตอบข้อ 4 คำฟ้องแพ่ง

?1.ข้อหา

?> โอนสิทธิเรียกร้อง, ผิดสัญญากู้ยืมเงิน, บังคับจำนอง

2.คู่ความ

> โจทก์ : นายหนึ่ง (ในฐานะส่วนตัว)

> จำเลย : นายสาม

3.ค่าเสียหาย

A. ให้ชำระเงินต้น 1,000,000 บาท และให้บังคับจำนองที่ดิน

B. ดอกเบี้ยก่อนฟ้องคิดอัตราร้อยละ 12 ต่อปีของเงินต้น 1,000,000 บาท คิดเป็นรายเดือนนับแต่เดือนกรกฎาคม 2555 คิดถึงวันฟ้อง (31 สิงหาคม 2555 ) เป็นเวลา 2 เดือน คิดเป็นเงิน 20,000 บาท

C. ทุนทรัพย์ 1,020,000 บาท

D.ดอกเบี้ยหลังฟ้องคิดอัตราร้อยละ 12 ต่อปีของเงินต้น 1,000,000 บาท นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระครบถ้วน

4.หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ป.พ.พ. มาตรา 304 ถึงมาตรา 306 ?อ.เป้สอนประเด็นนี้ในคอร์สพิเศษ โดยอยู่ในชีทชุดที่ 9 การวินิจฉัยหลักกฎหมาย หน้า 42

แนวคำตอบข้อ 5 คำฟ้องอาญา

1.ข้อหา

> ฟ้องทั้งข้อหาลักทรัพย์และรับของโจร แต่ขอให้ลงโทษเพียงข้อหาใดข้อหาหนึ่ง

2.คู่ความ

> โจทก์ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดมกรา โดยนายหนึ่ง มกรา หุ้นส่วนผู้จัดการ

> จำเลย : นายสี่

?หมายเหตุ การเขียนเหมือนกับแนวคำตอบภาคทฤษฎี รุ่น 39

ประกาศผลสอบวันที่่ 6 กมภาพันธ์ 2555