ในการจดทะเบียนขอรับ “ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ” กับสภาทนายความ ผู้ยื่นคำขอจะต้องเป็นสมาชิกกับเนติบัณฑิตยสภาซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 เดือน โดยนักศึกษาที่จบนิติศาสตร์บัณฑิตจาก 5 สถาบันดังต่อไปนี้สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนกับเนติฯได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้สอบได้ใบประกาศนียบัตรจากสภาทนายความว่าเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความเสียก่อน ได้แก่ 1.ม.ธรรมศาสตร์? 2.จุฬาฯ? 3.ม.รามคำแหง? 4.ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ?และ 5.ม.เชียงใหม่

ส่วนนิติศาสตร์บัณฑิตจากสถาบันอื่นๆต้องรอให้ได้รับประกาศนียบัตรจากสภาทนายความว่าเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความจึงจะสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนรับ “ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ” กับสภาทนายความได้

อนึ่ง การสมัครสมาชิกกับเนติบัณฑิตยสภาจะแบ่งเป็น 2 กรณี คือ 1.สามัญสมาชิก (สำหรับผู้สอบผ่านเนติฯแล้ว) 2.วิสามัญสมาชิก (สำหรับผู้ที่ยังสอบไม่ผ่านเนติฯ)

หลักฐานต่างๆที่ใช้ในการสมัครสมาชิกกับเนติบัณฑิตยสภาคลิ้กอ่านดูจากลิ้งค์ข้างล่างได้เลยครับ

เมื่อสมัครสมาชิกกับเนติบัณฑิตยสภาเสร็จแล้วจึงจะมีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียนใบอนุญาตให้เป็นทนายความกับสภาทนายความ

*********************************************