อยากดู SmartLawTutor’s Channel คลิ้กที่นี่ !!!

เมื่อสภาทนายความประกาศผลสอบข้อเขียนแล้ว ผู้ที่สอบไม่ผ่านมีสิทธิขอดูสมุดคำตอบเพื่อดูข้อบกพร่องในการเขียนตอบข้อสอบของตนเองได้ ซึ่งมีวิธีการง่ายๆดังนี้

1.ให้เขียนคำร้องขอดูสมุดคำตอบที่สภาทนายความพร้อมนำบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวสอบไปแสดง

2.รอถึงกำหนดวันรับสมุดคำตอบ โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 7 วัน โดยผู้ยื่นคำร้องต้องขอรับสมุดคำตอบภายใน 30 วันนับแต่วันครบกำหนด

3.เมื่อถึงกำหนดแล้วให้ไปรับสมุดคำตอบได้เลย โดยให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวสอบไปแสดง สำหรับค่าใช้จ่ายจะมีเพียงค่าถ่ายเอกสารเท่านั้น

การขอดูสมุดคำตอบกับสภาทนายความนั้นไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเลยเพียงแค่ไปเขียนคำร้องและรอเวลา 7 วันเท่านั้น

สำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่านและสนใจสมัครติวตั๋วทนายกับผมที่สมาร์ทลอว์ติวเตอร์สามารถนำสมุดคำตอบตั๋วทนายมาให้ผมตรวจดูเพื่อช่วยหาข้อบกพร่องและแนะนำวิธีการปรับปรุงแก้ไขได้ครับ? สวัสดีครับ

********************