แนวคำตอบ ตั๋วทนาย ภาคปฏิบัติ รุ่น 34

โดย อ.เป้ สิททิกรณ์

********************************