25560906-161941.jpg

นักเรียนมาติวแล้วสอบผ่านก็ว่าดีใจแล้ว

นักเรียนได้งานเป็นทนายความ ผมยิ่งดีใจ

และนักเรียนยังเอาชีทของผมเป็นคู่มือในการทำงาน ผมยิ่งดีใจสุดๆ (ดูชั้นวางหนังสือหลังแก้วกาแฟ)

ขอบคุณที่สู้มาด้วยกันครับ \(^.^)/