แบบแจ้งการฝึกงาน 1 ปี_Page_1

 

ตัวอย่างแบบแจ้งการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ดาว์นโหลดคลิ้กที่นี่ 

*** ตัวอย่างนี้จะปริ้นท์นำไปสมัครกับสภาทนายความไม่ได้ ต้องไปขอรับที่สภาทนายความ ***