อ.เป้ สัมภาษณ์ คุณดรณ์ ลดาวัลย์บุตร มสธ. ซึ่งเคยสอบตกภาคทฤษฎี รุ่น 37 มาก่อน จึงมาสมัครติวรุ่น 38 และสามารถสอบเทคเดียวผ่านได้ทุกสนาม โดยภาคทฤษฎีสอบได้ 73 ภาคปฏิบัติสอบได้ 84 คะแนน รวม 157 คะแนน สูงที่สุดของสถาบัน และยังสอบผ่านผู้ฝึกงาน 1 ปี ครั้งที่ 2/55 อีกด้วย คอร์สติวดูที่ www.SmartLawTutor.com สอบถาม/สมัครติวโทร 086-987-5678, 081-340-4464