26229623_1587081444715770_7144636480907345898_n

โปรดีๆ ที่ อ.เป้ อ.ตูน เอามาฝาก คอร์สนี้ ให้เลือกสมัครเรียน 2 รูปแบบ ดังนี้

1.Basic Course นร.จะได้เรียนเนื้อหาครบถ้วนทั้งอัตนัย ฝึกเขียน ปรนัย เก็บตก เหมาะสำหรับคนที่ต้องเรียนแบบวางพื้นฐานใหม่ทั้งหมด มีเวลาเตรียมตัวเต็มที่ ไม่ได้หวังแค่สอบผ่าน แต่ต้องการไปทำงานได้จริง สร้างเนื้อสร้างตัวเป็นทนายความที่ประสบความสำเร็จ
ค่าเรียน Basic Course แบบ Online + ปริ้นท์ชีทเองเพียง 2,900บ.เท่านั้น
2.Mini Course นร.จะได้เรียนการฝึกเขียนข้อสอบอัตนัยและคอร์สเก็บตกซึ่งรวบรวมข้อมูลการบรรยายของสภาทนายความ เหมาะสำหรับนร.เก่าที่เคยเรียนแล้วยังสอบไม่ผ่าน, นร.ใหม่ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย คอร์สนี้ก็พอที่จะช่วยให้นร.สอบผ่านได้เช่นกัน
ค่าเรียน Mini Course แบบ Online + ปริ้นท์ชีทเองเพียง 1,900บ.เท่านั้น