หัวข้อที่ อ.เป้ พูดมีดังนี้
1.สรุปแนวคิดสำคัญที่ใช้กำหนดเป้าหมาย
2.คำแนะนำและตัวอย่างในการกำหนดเป้าหมายด้านต่างๆ
ด้านที่ 1 สุขภาพร่างกาย
ด้านที่ 2 การศึกษาและพัฒนาความรู้
ด้านที่ 3 การทำงาน
ด้านที่ 4 การเงินและการลงทุน
ด้านที่ 5 การมีความสุข
ด้านที่ 6 การแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น
***ขอบคุณที่ติดตาม ฝากแนะนำให้เพื่อนๆที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขด้วยและ ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังพยายามครับ***