IMG_4197

อ.เป้ อ.ตูน สมาร์ทลอว์ติวเตอร์ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้เราต้องการรับสมัครทีมวิชาการ จำนวน 1-2 ตำแหน่ง เพศใดก็ได้ อายุ 20 – 35 ปี จะทำที่สาขาลาดพร้าวหรือสาขาบางแคก็ได้
ท่านจะได้ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการเป็นหลัก อาทิ ช่วยอาจารย์พัฒนาชีทและหนังสือกฎหมาย ทำบทความความรู้กฎหมาย อัปเดตและวิเคราะห์คำพิพ