IMG_4197

อ.เป้ อ.ตูน สมาร์ทลอว์ติวเตอร์ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้เราต้องการรับสมัครทีมวิชาการ จำนวน 1-2 ตำแหน่ง เพศใดก็ได้ อายุ 20 – 35 ปี จะทำที่สาขาลาดพร้าวหรือสาขาบางแคก็ได้
ท่านจะได้ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการเป็นหลัก อาทิ ช่วยอาจารย์พัฒนาชีทและหนังสือกฎหมาย ทำบทความความรู้กฎหมาย อัปเดตและวิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกาใหม่ ช่วยตอบคำถามทางวิชาการให้แก่นักเรียน งานนี้เหมาะสำหรับท่านที่ชอบงานวิชาการ ชอบงานการจัดทำเอกสารวิชาการ และมีเป้าหมายที่จะสอบอัยการผู้ช่วยหรือผู้ช่วยพิพากษาให้ได้ภายใน 1 ถึง 3 ปี
  • ครั้งที่ 1/61 วุฒิเนติบัณฑิตไทย  ระหว่างการทดลองงานจะได้รับเงินเดือน 20,000 บาท เมื่อผ่านการทดลองงานจะได้รับเงินเดือน 23,000 บาท เมื่อทำงานครบ 1 ปี จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นไปอีก รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้สมัครวุฒิเนติบัณฑิต Click ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561
  • ครั้งที่ 2/61 วุฒิเนติบัณทิตและวุฒิปริญญาโทนิติศาสตร์ ระหว่างการทดลองงานจะได้รับเงินเดือน 27,000 บาท เมื่อผ่านการทดลองงานจะได้รับเงินเดือน 30,000 บาท เมื่อทำงานครบ 1 ปี จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นไปอีก รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้สมัครวุฒิปริญาโทนิติศาสตร์ และเนติบัณฑิต CLICK ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ที่สมาร์ทลอว์ติวเตอร์มีระบบการทำงานที่แตกต่างกับเอกชนทั่วไป อาทิ ไม่มีการรบกวนนอกเวลางาน, เมื่อผ่านการทดลองงานท่านจะเลือกทำงาน 5 หรือ 6 วันต่อสัปดาห์ก็ได้ (ภายใต้กรอบเวลา 48 ชั่วโมง/สัปดาห์), วันหยุด เราจะเน้นการหยุดยาว เช่น หยุดวันปีใหม่ 4 วัน วันสงกรานต์ 4 วัน  วันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาต่อเนื่องกัน 2 วัน ซึ่งสามารถนำวันหยุดประจำสัปดาห์มาหยุดต่อเนื่องได้, มีเงินของขวัญสำหรับวันหยุดปีใหม่และวันหยุดสงกรานต์เพื่อให้ท่านมีความสุขในช่วงเทศกาล (กรณีบริษัทมีกำไร), มีประกันสังคม, มีความยืดหยุ่น, เน้นการทำงานด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์