IMG_4197

อ.เป้ อ.ตูน สมาร์ทลอว์ติวเตอร์ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้เราต้องการรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
  • ทีมวิชาการ จำนวน 1 อัตรา เพศใดก็ได้ อายุ 21 – 35 ปี  (ทำที่สาขาลาดพร้าว)
    – ท่านจะได้ทำหน้าที่ ตรวจชีท, อัปเดตวิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกาใหม่, ช่วยตอบคำถามทางวิชาการให้แก่นักเรียน งานนี้เหมาะสำหรับท่านที่ชอบงานวิชาการ ชอบงานการจัดทำเอกสารวิชาการ และมีเป้าหมายที่จะสอบอัยการผู้ช่วยหรือผู้ช่วยพิพากษาให้ได้ภายใน 1 ถึง 3 ปี รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้สมัครงาน CLICK
    สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561
  • บัญชีและธุรการ จำนวน 1 อัตรา เพศใดก็ได้ อายุ 20 – 29 ปี (ทำที่สาขาลาดพร้าว)
    – ท่านจะได้ทำหน้าที่ จัดทำบัญชีรับ-จ่าย, จัดทำใบสำคัญรับ-จ่ายเงิน ค่าสมัครคอร์สเรียน, ดูแลบริการนักเรียน และสวัสดิการภายในของพนักงาน รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้สมัครงาน CLICK
    สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561
ที่สมาร์ทลอว์ติวเตอร์มีระบบการทำงานที่แตกต่างกับเอกชนทั่วไป อาทิ ไม่มีการรบกวนนอกเวลางานวันหยุด, มีความยืดหยุ่น, เน้นการทำงานด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์