;;;

 

 

อ.เป้ อ.ตูน สมาร์ทลอว์ติวเตอร์ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้เราต้องการรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
 • ทีมวิชาการ (ครั้งที่ 6/2561)   จำนวน 4 อัตรา เพศใดก็ได้ อายุไม่เกิน 35 ปี  (ทำที่สาขาลาดพร้าว,รามคำแหง)
  – ท่านจะได้ทำหน้าที่   ตรวจสอบเอกสารประกอบการสอน , อัปเดตข้อคิดในการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน , อัพเดตและวิเคราะห์คำพิพากษาใหม่หรือคำสั่งใหม่ , ตอบคำถามทางวิชาการจากนักเรียนและแฟนเพจ , แต่งคำถามและแนวคำตอบ , ทำ PRESENTATION ให้อาจารย์นำไปทำ Live หรือทำคลิป VDO, ฟังบรรยาย ถอดเทป และสรุปเนื้อหาที่สำคัญ, เผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย , วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเพื่อใช้ในการดำเนินการทางคดีของทีมทนายสมาร์ทลอว์ติวเตอร์ ,  ติดตามและอัปเดตข่าวการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา และอัยการผู้ช่วย
  – งานนี้เหมาะสำหรับท่านที่ชอบงานวิชาการ ชอบงานการจัดทำเอกสารวิชาการ และมีเป้าหมายที่จะสอบอัยการผู้ช่วยหรือผู้ช่วยพิพากษาให้ได้ภายใน 1 ถึง 3 ปี รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้สมัครงาน CLICK
  สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะได้จำนวนทีมวิชาการครบถ้วนหรือจนกว่าจะยกเลิกประกาศนี้ (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกประกาศนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

   

 • ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการผู้จัดการ (ครั้งที่ 7/2561) จำนวน 1 อัตรา เพศใดก็ได้ อายุไม่เกิน 35 ปี  (ทำที่สาขาลาดพร้าว,รามคำแหง)
  – ท่านจะได้ทำหน้าที่ ดำเนินการและจัดการธุระส่วนตัวของกรรมการผู้จัดการบริษัท, ติดต่อประสานงานภายนอกองค์กรแทนตามที่มอบหมาย, จัดทำสรุปยอดสมัครเรียน รายรับ จ่ายของบริษัท รายสัปดาห์ และรายเดือน, จัดทำ PowerPoint หรือ Keynote เพื่อถ่ายความรู้ทางกฎหมายให้กับผู้ติดตาม, ประสานงานกับทีมงานแผนกอื่น ๆ ในบริษัท, งานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย (โดยเป็นเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน)
  – งานนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีบุคลิกภาพดี การแต่งกายดี ซื่อสัตย์สุจริต สุภาพนอบน้อม อัธยาศัยดี ใจเย็น อารมณ์ดี ไหวพริบดี ทัศนคติดี สามารถปรับตัวเข้ากับกรรมการผู้จัดการ ครอบครัว ทีมงาน นักเรียน ผู้เช่า และบุคคลที่ต้องติดต่อได้ดี รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้สมัครงาน CLICK
  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะได้พนักงานในตำแหน่งนี้ หรือจนกว่าจะยกเลิกประกาศนี้ (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกประกาศนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

 

 • พนักงานธุรการและผู้ช่วยวิชาการ (ครั้งที่ 8/2561) เพศใดก็ได้ อายุไม่เกิน 29 ปี  (ทำที่สาขาลาดพร้าว,รามคำแหง) 
  -ท่านจะได้ทำหน้าที่ ให้คำแนะนำและรับสมัครเรียน รับลงทะเบียนนักเรียน จัดเตรียมและแจกเอกสาร จัดเตรียมการสอนให้เรียบร้อย อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนให้กับอาจารย์และนักเรียน ช่วยงานวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ ตรวจชีท ค้นคำพิพากษา พิมพ์เอกสาร ฟังบรรยาย
  – งานนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบงานบริการ มีบุคลิกภาพดี การแต่งกายดี ซื่อสัตย์สุจริต สุภาพนอบน้อม อัธยาศัยดี ใจเย็น อารมณ์ดี ไหวพริบดี ทัศนคติดี สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อร่วมงานได้ดี รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้สมัครงาน CLICK
  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะได้พนักงานในตำแหน่งนี้ หรือจนกว่าจะยกเลิกประกาศนี้ (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกประกาศนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ที่สมาร์ทลอว์ติวเตอร์มีระบบการทำงานที่แตกต่างกับเอกชนทั่วไป อาทิ ไม่มีการรบกวนนอกเวลางานวันหยุด, มีความยืดหยุ่น, เน้นการทำงานด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์