S__36552706

ประเภทผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 3/61

คลิ้กเพื่อดูแผนผังที่นั่งสอบ

*ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายสุภาพตามระเบียบของสำนัก ฝึกอบรมวิชาว่าความ ดังนี้
ชาย : กางเกงขายาวทรงสุภาพสีดำหรือกรมท่าเข้ม, เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว, ผูกเนคไทสีดำไม่มีลวดลาย หรือ เสื้อชุดไทย (พระราชทาน) แบบแขนสั้นหรือแขนยาว
สีสุภาพไม่มีลวดลาย รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ หรือสีน้้ำตาลเข้ม
หญิง : กระโปรงสีดำ หรือ กรมท่า เสื้อสีขาว รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ หรือ สีน้ำตาลเข้ม

 

หมายเหตุ
การเขียนคำตอบต้องใช้เฉพาะปากกาหมึกแห้ง(ลูกลื่น)หมึกสีน้ำเงินเท่านั้น(ข้อสอบอัตนัย) และใช้ดินสอดำขนาด 2B หรือเข้มกว่า(ข้อสอบปรนัย)
การสอบข้อเขียน ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
– ข้อสอบอัตนัย จำนวน 80คะแนน
– ข้อสอบปรนัย จำนวน 20 คะแนน
เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว ห้ามออกจากห้องสอบจนกว่าเวลาจะล่วงไปแล้ว 1 ชั่วโมง