แผนผังสนามสอบ ภาค 1-71 ปีการศึกษา 2561

 

เปลี่ยนแปลงผังที่นั่งสอบ