วันที่ 16 มิถุนายน 2562 อ.เป้และอ.ตูนไปร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนสมาร์ทลอว์ฯในวันรับประกาศนียบัตรวิชาว่าความ รุ่น 50…

โพสต์โดย อาจารย์เป้ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2019