กำหนดการสอบทนาย ภาคทฤษฎี รุ่น 45

 

อนันตยศ สอบผ่านทั้งตั๋วรุ่นและตั๋วปี

 

บรรยากาศวันติวสอบปากเปล่า รุ่น 43 และผู้ฝึกงาน 1 ปี 58

 

กำหนดการสอบทนาย ภาคปฏิบัติ รุ่น 43

 

นักเรียนทำข้อสอบปรนัยได้ 20 คะแนน เต็ม !!!