บรรยากาศการเรียนที่สาขาหาดใหญ่วันแรก

25560708-211658.jpg

วันที่ 8 ก.ค. 2556 เป็นวันแรกของคอร์สติวสอบทนายความ ภาคปฏิบัติ รุ่น 40 และตั๋วปี 1/56 ที่สมาร์ทลอว์ติวเตอร์ สาขาหาดใหญ่ ในวันแรก โดยเรียนกับระบบวิดิโอ

หลังเลิกเรียน อ.เป้ และอ.ตูน สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของระบบวิดิโอ นักเรียนยืนยันว่าคุณภาพดีมากทั้งภาพและเสียง เรียนเข้าใจเหมือนกับเหมือนกับสอนสด หากมีข้อสงสัยก็ยังสามารถสอบถามอาจารย์ได้ตามช่องทางต่างๆที่ให้ไว้ (^.^)

สมเจตน์ มรภ.พระนคร

Somjet

การเรียนเนติบัณฑิตและสอบตั๋วทนายควบคู่กันไป? ในความรู้สึกของผมเอง (สมเจตน์ หอมเกสร) ต้องยอมรับเลยว่าเป็นสิ่งหนักอยู่พอสมควร ?ทั้งที่ตัวผมเองก็ไม่ใช่เด็กเรียนเก่งแต่อย่างไร แต่ก็อาศัยว่าตัวเองเป็นคนตั้งใจและมีความพยายามอยู่บ้าง ?ทั้งต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาในการเรียนตลอดจนต้องเตรียมตัวสอบเอาไว้แต่เนิ่นๆ นอกจากจะต้องศึกษาและค้นคว้าตำราเรียนแล้ว? อาจจะต้องอาศัยเทคนิคในการจำหรือหาวิธีอย่างไรก็ได้ที่ทำให้เราเข้าใจ? ช่วงใกล้สอบยอมรับเลยว่าผมขาดความมั่นใจมาก

โชคดีของผมเองที่ได้รู้จักกับ อ.สิททิกรณ์ (อ.เป้) กับ อ.ชัญญาภัค (อ.ตูน) มาก่อนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร พอรู้ว่าอาจารย์เปิดสอนติวตั๋วทนาย ก็เลยมาขอคำปรึกษาและได้รับคำแนะนำเป็นอย่างดี ?จึงเลือกที่จะลงเรียนติวคอร์สตั๋วทนายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

อาจารย์ก็เป็นกันเองกับผู้เรียน มีการจัดระบบการสอนที่ดี ?มีเอกสารประกอบการติว? และไม่ใช้วิธีท่องจำเอา? แต่เป็นการสอนให้รู้ถึงเหตุและผล? โดยในแต่ละเรื่องนั้นอธิบายถึงที่มาและขอบเขตได้อย่างชัดเจน ทำให้มีความรู้และเข้าใจไม่ลืมง่าย? มากกว่าการท่องจำ?ผลการสอบภาคทฤษฎีได้ 54 คะแนน ภาคปฏิบัติได้ 69 คะแนน? แม้ผลการสอบคะแนนอาจจะไม่สูงมากแต่ก็เป็นสอบครั้งเดียวผ่านของในแต่ละครั้ง?

การติวอาจต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้าง แต่ก็เป็นการลงทุนกับความรู้ที่คุ้มค่า? ทำให้เราสามารถว่าความได้ทั่วราชอาณาจักร? และดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับคดีความหรือธุรกิจได้? เป็นการประกอบอาชีพอีกอย่างหนึ่งที่สร้างรายได้ ได้อย่างงดงาม ตลอดจนใบอนุญาตทนายความจะติดตัวเราไปตลอด

ว่าที่ ร.ต. สมเจตน์? หอมเกสร

นิติศาสตร์บัณฑิต? มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

****************************

คำแถลงขอส่งหมายทางไปรษณีย์

? ? ? ? ? ข้อ 1. คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามต่อศาลในวันนี้

เนื่องด้วยจำเลยทั้งสามมีภูมิลำเนาแน่นอนตามคำฟ้องของโจทก์ รายละเอียดปรากฎตามสำเนาหนังสือรับรอง เอกสารท้ายคำแถลงหมายเลข 1-3
โจทก์จึงขอประทานกราบเรียนต่อศาลที่เคารพ โปรดมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานศาลส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยทั้งสามทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแทนการให้เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่ง โจทก์ยินดีเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบ ขอศาลโปรดอนุญาต
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด