คุณอรรถพลจาก 37 เป็น 67 คะแนน

25560706-201711.jpg