เทคนิคการสอบทนายความ

สุดยอด ! ?เกียรติคุณ เหล่าชัย? ม.ขอนแก่น นักเรียนของ ?สมาร์ทลอว์ติวเตอร์? คอร์สติวสอบทนายความ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สอบได้ที่ 1 ของภาคปฏิบัติ รุ่น 37 (76คะแนน) ได้รับ The New iPad เป็นของรางวัลจาก อ.เป้ อ.ตูน ผมภูมิใจมากๆครับที่นักเรียนของเราทำสำเร็จ มาร่วมแสดงความยินดีด้วยการคลิ้ก Like + Share เยอะๆเลยนะครับ (^.^)

คุณฟ้ารำไพ ทองพันชั่ง ม.ธรรมศาสตร์ สอบภาคปฏิบัติ รุ่น 37 ได้ 78 คะแนน ได้รับรางวัลจากอ.เป้และอ.ตูนเป็น The New iPad เธอได้ให้คำแนะนำและเทคนิคการสอบใบอนุญาตทนายความรวมทั้งให้กำลังใจคนทำงานที่ต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยไว้ในคลิปวิดิโอนี้ ลองเปิดฟังดูนะครับ

*******************************

มหาวิทยาลัยที่สามารถใช้วุฒิอนุป.ตรี นิติศาสตร์ สมัครสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความได้

image

ที่มา : เพจสำนักอบรมวิชาว่าความ

ข้อสอบตั๋วปี 2/55

ข้อสอบตั๋วปี 2/55 (16ธ.ค.55)

คำสั่ง

1.คำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การ 8 คะแนน
2.คำร้องทุกข์ 10 คะแนน
3.คำให้การ 32 คะแนน
4.คำร้องวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย 20 คะแนน

แนวคำตอบข้อคำให้การ

1.จำเลยทั้งสามมีสิทธิยกข้อต่อสู้ว่า จำเลยที่ 1 ได้ชดใช้ค่าเสียหาย 100,000 บาท ให้แก่โจทก์ไปครบถ้วนแล้วและโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายเกินความเสียหายที่แท้จริง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยทั้งสามชดใช้ค่าเสียหายตามฟ้องให้แก่โจทก์ ( อนึ่ง การเจรจาชดใช้ค่าเสียหายตามข้อเท็จจริงนี้ไม่ใช่การทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพราะไม่มีข้อตกลงระงับข้อพิพาท เช่น ลดค่าเสียหาย และไม่ปรากฎว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ต้องรับผิด)

2.จำเลยที่ 2 และที่ 3 มีสิทธิยกข้อต่อสู้ว่า คดีโจทก์ขาดอายุความละเมิดตามป.พ.พ. มาตรา 448 วรรคหนึ่งได้ เพราะจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ร่วมรับผิดในมูลละเมิดจึงไม่นำอายุความทางอาญาที่ยาวกว่ามาใช้บังคับกับจำเลยที่ 2 (หจก.ซึ่งเป็นนายจ้าง) และที่ 3 (หุ้นส่วนผู้จัดการและหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด) เมื่อโจทก์ฟ้องคดีเกิน 1 ปีนับแต่วันที่โจทก์รู้เรื่องการทำละเมิดและรู้ตัวบุคคลที่ต้องรับผิด คดีโจทก์จึงขาดอายุความในส่วนของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ตามฎ.321/2550

ส่วนจำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิต่อสู้ว่าคดีขาดอายุความเพราะจำเลยที่ 1 เป็นผู้ทำละเมิดและผู้กระทำความผิดอาญาจึงต้องนำอายุความทางอาญาที่ยาวกว่ามาใช้บังคับ

ฎ.321/2550 การเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งให้นับอายุความทางอาญาที่ยาวกว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคสอง นั้นหมายความเฉพาะการเรียกร้องจากตัวผู้กระทำผิดหรือผู้ร่วมในการกระทำผิดโดยเฉพาะ มิได้หมายถึงผู้อื่นที่ไม่ได้ร่วมในการกระทำความผิดด้วย การเรียกร้องค่าเสียหายเอาแก่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนายจ้าง จึงต้องใช้อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 448 วรรคหนึ่ง เมื่อจำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้ว่า เหตุคดีนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2542 แต่โจทก์มาฟ้องเรียกค่าเสียหายในกรณีละเมิดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545 หลังเกิดเหตุเป็นเวลา 3 ปีเศษ ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ ย่อมเป็นการแสดงเหตุแห่งการขาดอายุความให้เป็นที่เข้าใจแล้วว่า นับแต่วันเกิดเหตุละเมิดถึงวันฟ้องคดีโจทก์ขาดอายุความ 1 ปี ไปแล้ว คำให้การของจำเลยที่ 2 จึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 177 วรรคสอง คดีสำหรับจำเลยที่ 2 จึงมีประเด็นเรื่องอายุความ

อ.เป้สอนฎีกานี้ในคอร์สพิเศษ อยู่ในชีทชุดที่ 10 การวินิจฉัยหลักกฎหมาย

แนวคำตอบข้อคำร้องวินิจฉัยชี้ขาดฯ

ในข้อนี้ต้องขอให้ศาลชี้ขาดข้อกฎหมายเรื่อง คดีขาดอายุความในส่วนของจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3

ส่วนเรื่อง อำนาจฟ้อง?จะขอให้ศาลชี้ขาดข้อกฎหมายไม่ได้ เพราะข้อเท็จจริงยังไม่ยุติว่าโจทก์ได้รับความเสียหายตามฟ้องจริงหรือไม่

************************

ข้อสอบตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี รุ่น 40

?

ข้อเท็จจริง (โดยย่อ)

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 นายหนึ่ง ขายรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นแคมรี่ หมายเลขทะเบียน……….. ให้กับ นายสองในราคา 1,200,000 บาท โดยนายสอง ได้ชำระเงินให้แก่นายหนึ่ง 200,000 บาทในวันนั้น ส่วนเงินอีก 1,000,000 บาท นายสองได้ทำหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้ ที่นายสาม เป็นหนี้นายสองอยู่ 1,000,000 บาท ให้แก่นายหนึ่ง โดยสัญญากู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ ร้อยละ 12 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน ?กำหนดชำระเงินต้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555

ต่อมา นายหนึ่งได้ให้ทนายทำหนังสือแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้อง ไปยังนายสามเพื่อแจ้งให้นายสามทราบ โดยนายสามได้รับหนังสือแจ้งการโอนวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 นายสามชำระดอกเบี้ยถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555?แต่หลังจากนั้นเพิกเฉย

ข้อความในสัญญากู้ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 กู้เงิน 1,000,000 บาท คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 12 ต่อปี นายสามได้จำนองที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 11 เลขที่ดิน 22 ลาดยาว กรุงเทพ 50 ตรว เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้กับนายสอง และมีข้อความต่อท้ายอีกว่า หากจำนองแล้วได้เงินไม่พอ ตนจะชำระหนี้ในส่วนที่เหลือให้นายสองจนครบถ้วน โดยสัญญากู้มีกำหนดชำระเงินในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 (ข้อสอบแนบสัญญากู้ยืมเงินมาให้ด้วย)

นายหนึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดมกรา นายหนึ่งจอดรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ยย 1234 ของห้างฯไว้ที่หน้าห้างฯปรากฎว่ารถยนต์กระบะคันดังกล่าวได้สูญหายไปเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2555 เวลาประมาณเที่ยงคืน ?นายหนึ่งจึงมาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจ…….. ต่อมาพนักงานสอบสวนจับกุมนายสี่ได้โดยนายสี่เอารถยนต์กระบะคันดังกล่าวไปซ่อนไว้หลังบ้านของนายสี่ตั้งอยูเลขที่……. แขวง……. เขต…….. ?กรุงเทพมหานคร ?แต่นายสี่ให้การปฏิเสธ พนักงานสอบสวนจึงต้องปล่อยตัวไป ให้ฟ้องนายสี่เป็นคดีอาญา

นายหนึ่งมาพบทนายความวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 และทำสัญญาโอน และหนังสือแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องในวันเดียวกัน ทำหนังสือบอกกล่าวทวงถาม 10 สิงหาคม 2555 ยื่นคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญาวันที่ 31 สิงหาคม 2555

ข้อสอบให้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 , มาตรา 335(1) และมาตรา 357 มาท้ายคำสั่ง

คำสั่ง

1.สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง? ?10 คะแนน

2.หนังสือแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้อง ? 8 คะแนน

3.หนังสือบอกกล่าวทวงถาม ?10 คะแนน

4.คำฟ้องแพ่ง ? ? ?32 คะแนน

5.คำฟ้องอาญา ? 15 คะแนน

6.คำแถลงขอส่งหมายทางไปรษณีย์ ?5 คะแนน

แนวคำตอบข้อ 4 คำฟ้องแพ่ง

?1.ข้อหา

?> โอนสิทธิเรียกร้อง, ผิดสัญญากู้ยืมเงิน, บังคับจำนอง

2.คู่ความ

> โจทก์ : นายหนึ่ง (ในฐานะส่วนตัว)

> จำเลย : นายสาม

3.ค่าเสียหาย

A. ให้ชำระเงินต้น 1,000,000 บาท และให้บังคับจำนองที่ดิน

B. ดอกเบี้ยก่อนฟ้องคิดอัตราร้อยละ 12 ต่อปีของเงินต้น 1,000,000 บาท คิดเป็นรายเดือนนับแต่เดือนกรกฎาคม 2555 คิดถึงวันฟ้อง (31 สิงหาคม 2555 ) เป็นเวลา 2 เดือน คิดเป็นเงิน 20,000 บาท

C. ทุนทรัพย์ 1,020,000 บาท

D.ดอกเบี้ยหลังฟ้องคิดอัตราร้อยละ 12 ต่อปีของเงินต้น 1,000,000 บาท นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระครบถ้วน

4.หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ป.พ.พ. มาตรา 304 ถึงมาตรา 306 ?อ.เป้สอนประเด็นนี้ในคอร์สพิเศษ โดยอยู่ในชีทชุดที่ 9 การวินิจฉัยหลักกฎหมาย หน้า 42

แนวคำตอบข้อ 5 คำฟ้องอาญา

1.ข้อหา

> ฟ้องทั้งข้อหาลักทรัพย์และรับของโจร แต่ขอให้ลงโทษเพียงข้อหาใดข้อหาหนึ่ง

2.คู่ความ

> โจทก์ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดมกรา โดยนายหนึ่ง มกรา หุ้นส่วนผู้จัดการ

> จำเลย : นายสี่

?หมายเหตุ การเขียนเหมือนกับแนวคำตอบภาคทฤษฎี รุ่น 39

ประกาศผลสอบวันที่่ 6 กมภาพันธ์ 2555

บรรยากาศการเรียนที่สาขาหาดใหญ่วันแรก

25560708-211658.jpg

วันที่ 8 ก.ค. 2556 เป็นวันแรกของคอร์สติวสอบทนายความ ภาคปฏิบัติ รุ่น 40 และตั๋วปี 1/56 ที่สมาร์ทลอว์ติวเตอร์ สาขาหาดใหญ่ ในวันแรก โดยเรียนกับระบบวิดิโอ

หลังเลิกเรียน อ.เป้ และอ.ตูน สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของระบบวิดิโอ นักเรียนยืนยันว่าคุณภาพดีมากทั้งภาพและเสียง เรียนเข้าใจเหมือนกับเหมือนกับสอนสด หากมีข้อสงสัยก็ยังสามารถสอบถามอาจารย์ได้ตามช่องทางต่างๆที่ให้ไว้ (^.^)