คุณสุพัฒชา จ.เชียงใหม่

 

SmartLawTrips #1


วันที่ 18 – 19 ม.ค. 55 อ.เป้ และ อ.ตูน พาทีมงานของ “สมาร์ทลอว์ติวเตอร์” ไปเที่ยวพักผ่อนที่เกาะล้าน-พัทยา

วันครูปี 55 > นักเรียนให้ของขวัญและนัดทานข้าว

รวมภาพวันครุูปี 55 อ.เป้ & อ.ตูน ขอขอบคุณนักเรียนที่นึกถึง ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้เป็นทนายความ เนติบัณฑิตไทย อาจารย์ อัยการ ผู้พิพากษา ตามที่ตั้งใจไว้ครับ

คำขอบคุณจากนักเรียนที่สอบผ่าน ตั๋วทนาย ภาคปฏิบัติ รุ่น 35

อ.เป้ สิททิกรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของสมาร์ทลอว์ติวเตอร์ที่สามารถสอบผ่านข้อเขียนตั๋วทนาย ภาคปฏิบัติ รุ่น 35 ได้มากถึง 48 คน จากนักเรียน 78 คน คิดเป็น 61% มากกว่าเกณฑ์ของสภาทนายความ 2 เท่า และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ยังสอบไม่ผ่าน ขอให้พยายามต่อไป ครั้งหน้าต้องสอบผ่านได้อย่างแน่นอนครับ

คำขอบคุณจากนักเรียนบน Facebook (บางส่วน)


คำขอบคุณจากที่นักเรียนที่สอบผ่านตั๋วปี 1/54

ความเห็นของนักเรียนบน Facebook

อ่านความเห็นของนักเรียนเพิ่มเติมคลิ้กที่นี่

More >