น้องเจี๊ยบ ณ ตะกั่วทุ่ง สอบผ่านภาคปฏิบัติ รุ่น 35 ได้ 78 คะแนน

25560727-001422.jpg

ส.ค.ส.56 โดยอ.เป้

25560103-095252.jpg

SmartLawTutor Trips #1

18-19 ม.ค.55 อ.เป้ & อ.ตูน พาทีมงานของสมาร์ทลอว์ติวเตอร์มาพักผ่อนที่เกาะล้าน-พัทยา

25550118-202253.jpg