การรักษาสถานภาพ ภาคปฏิบัติ รุ่น 43

1441792589670

ผู้ที่สอบข้อเขียนใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคปฏิบัติ รุ่น 43 ไม่ผ่าน หรือขาดสอบ จะต้องรักษาสถานภาพไว้ ภายในเวลาที่กำหนด  เพื่อรักษาผลสอบข้อเขียนภาคทฤษฎี และผลการฝึกภาคปฏิบัติไว้  เมื่อรักษาสถานภาพแล้ว ท่านสามารถเข้าสอบข้อเขียน ภาคปฏิบัติ รุ่น 44 ได้เลย โดยไม่ต้องลงทะเบียนสอบอีก ในทางกลับกัน หากท่านไม่ได้รักษาสถานภาพไว้ ท่านอาจจะต้องย้อนกลับไปสอบข้อเขียนภาคทฤษฎีใหม่ แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแจ้งเหตุผลที่ไม่สามารถรักษาสถานภาพ เช่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ ไปทำงานต่างจังหวัด โดยท่านผู้อำนวยการฯจะพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณีไป

ดาว์นโหลด “แบบฟอร์มการรักษาสถานภาพ” คลิ้กที่นี่

Write a comment