คำขอบคุณจากนักเรียนที่สอบผ่าน ตั๋วทนาย ภาคปฏิบัติ รุ่น 35

อ.เป้ สิททิกรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของสมาร์ทลอว์ติวเตอร์ที่สามารถสอบผ่านข้อเขียนตั๋วทนาย ภาคปฏิบัติ รุ่น 35 ได้มากถึง 48 คน จากนักเรียน 78 คน คิดเป็น 61% มากกว่าเกณฑ์ของสภาทนายความ 2 เท่า และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ยังสอบไม่ผ่าน ขอให้พยายามต่อไป ครั้งหน้าต้องสอบผ่านได้อย่างแน่นอนครับ

คำขอบคุณจากนักเรียนบน Facebook (บางส่วน)


Write a comment