คุณเบียร์ ม.ธรรมศาสตร์ สอบผ่านตั๋วทนาย

คุณเบียร์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นรุ่นน้องของ ติวเตอร์บัว วรรณวิสาข์ (เนติฯ สมัย 62 อันดับ 9) และมาสมัครติวตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี รุ่น 36 (กลุ่มเล็ก) กับ อ.เป้ สิททิกรณ์ สถาบันติวกฎหมายสมาร์ทลอว์ติวเตอร์ และสามารถสอบผ่านได้ในครั้งเดียว จึงเข้ามาขอบคุณ อ.เป้ สิททิกรณ์ ในทวิตเตอร์

***********************************

 

Write a comment