“ณรงค์พล ณัฐกิจมงคลชัย” จุฬาฯ สอบภาคทฤษฎี รุ่น 38 ได้ 80 คะแนน ลุ้นที่ 1

คุณณรงค์พล ณัฐกิจมงคลชัย จุฬาฯ นักเรียนของสมารทลอ์ติวเตอร์สอบใบอนุญาตทนายความภาคทฤษฎี รุ่น 38 ได้ 80 คะแนน สถิติสูงสุดของสถาบัน ได้สิทธิติวฟรีภาคปฏิบัติ รุ่น 38 ถ้าได้ที่ 1 ของสภาทนายความ ผมแจก iPad ครับ 🙂

Write a comment