มหาวิทยาลัยที่สามารถใช้วุฒิอนุป.ตรี นิติศาสตร์ สมัครสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความได้

image

ที่มา : เพจสำนักอบรมวิชาว่าความ

Write a comment