สถานที่ส่งมอบสินค้าเป็นสถานที่มูลคดีเกิดตามป.วิ.แพ่ง มาตรา 4(1) หรือไม่?

Write a comment