“สุนทรี นาคทอง” ม.หอการค้าไทย สอบภาคทฤษฎี รุ่น 39 ได้ 78 คะแนน ลุ้นที่ 1

“สุนทรี นาคทอง” ม.หอการค้าไทย นักเรียนของสมาร์ทลอว์ติวเตอร์ทำข้อสอบใบอนุญาตทนายความ ภาคทฤษฎี รุ่น 39 ได้ 78 คะแนน (อัตนัย 65 ปรนัย 13) ได้ติวคอร์สพื้นฐานภาคปฏิบัติฟรี ถ้าได้ที่ 1 ของสภาทนายความ ผมแจก iPad ให้อีก มาร่วมกันคลิ้ก Like ให้เธอแทนเสียงปรบมือด้วยครับ (^.^)?

Write a comment