หมุดนี้ใช้เป็นหรือยังครับ

25560629-232141.jpg

ในการสอบภาคปฏิบัติและผู้ฝึกงาน 1 ปี (ตั๋วปี) ผู้เข้าสอบจะต้องเรียงกระดาษคำตอบตามลำดับข้อและกลัดด้วยหมุดที่กรรมการแจกแล้วจึงนำมาส่งให้กรรมการ

สำหรับวิธีการเจาะกระดาษและกลัดหมุดที่ถูกต้องสามารถติดตามได้ในคอร์สเรียนครับ

Write a comment