ห้างหุ้นส่วนจำกัดผิดนัดชำระหนี้แต่ยังไม่ได้เลิกห้าง เจ้าหนี้ฟ้องใครได้บ้าง

Write a comment