อัพเดทการตรวจการบ้าน

นักเรียนคอร์สติวสอบทนายความ ภาคทฤษฎี รุ่น 42 ภาคปฏิบัติ รุ่น 41 และตั๋วปี 1/57 สามารถอัพเดทการตรวจการบ้านได้ที่โพสต์นี้ครับ ในการตรวจ อ.เป้ จะตรวจตามลำดับวันที่ส่งครับ หากนักเรียนยังไม่ได้รับหรือได้รับไม่ครบให้ติดต่อ อ.เป้ โดยตรงครับ

 

อัพเดทการตรวจการบ้าน

 • วันที่ 15 เม.ย.57 ตรวจการบ้านของนักเรียนที่ส่งมาระหว่างวันที่ 6 – 9 เม.ย.57
 • วันที่ 14 เม.ย.57 ตรวจการบ้านของนักเรียนที่ส่งมาระหว่างวันที่ 4 – 5 เม.ย.57
 • วันที่ 13 เม.ย.57 ตรวจการบ้านของนักเรียนที่ส่งมาระหว่างวันที่ 31 มี.ค. – 3 เม.ย.57
 • วันที่  4 เม.ย.57 ตรวจการบ้านของนักเรียนที่ส่งมาระหว่างวันที่ 24 – 30 มี.ค.57
 • วันที่  3 เม.ย.57 ตรวจการบ้านของนักเรียนที่ส่งมาระหว่างวันที่ 21 – 23 มี.ค.57
 • วันที่   1 เม.ย.57 ตรวจการบ้านของนักเรียนที่ส่งมาระหว่างวันที่ 11 – 20 มี.ค.57
 • วันที่ 22 มี.ค. 57 ตรวจการบ้านให้กับนักเรียนที่ส่งมาระหว่างวันที่ 6 – 10 มี.ค.57
 • วันที่ 20 มี.ค.57  ตรวจการบ้านให้กับนักเรียนที่ส่งมาระหว่างวันที่ 1-5 มี.ค.57
 • วันที่ 19 มี.ค.57  ตรวจการบ้านของนักเรียนที่ส่งมาระหว่างวันที่ 24 – 28 ก.พ.57
 • วันที่ 17 มี.ค. 57 ตรวจการบ้านของนักเรียนที่ส่งมาระหว่างวันที่ 20 – 23 ก.พ.57
 • วันที่ 13 มี.ค.57 ตรวจการบ้านให้กับนักเรียนที่ส่งมาระหว่างวันที่ 17 – 19 ก.พ.57
 • วันที่ 22 ก.พ.57 ตรวจการบ้านของนักเรียนที่ส่งมาระหว่างวันที่ 10 – 12 ก.พ.57
 • วันที่   2 ก.พ.57 ตรวจการบ้านของนักเรียนที่ส่งมาระหว่างวันที่ 27 ม.ค. – 2 ก.พ.57
 • วันที่ 26 ม.ค.57 ตรวจการบ้านของนักเรียนที่ส่งการบ้านระหว่างวันที่ 7 ม.ค. – 26 ม.ค.57

วิธีส่งการบ้าน

 1. เลือกทำจากข้อสอบเก่ารุ่นใดก็ได้ โดยให้ทำจากรุ่นใหม่ไปหารุ่นเก่า ให้ทำจากความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในขณะนั้น ห้ามดูแนวคำตอบ และพยายามเขียนให้ครบทุกข้อ
 2. ถ่ายรูปหรือสแกนเป็นไฟล์ .JPG หรือ .PDF ส่งมาที่อีเมล์ AjarnPae@Hotmail.com แจ้งชื่อ นามสกุล คอร์ส รุ่น สาขาที่สมัครติว และระบุรุ่นของข้อสอบที่ส่ง (งดการส่งการบ้านทาง facebook หรือ Line)
 3. แจ้งทาง Facebook หรือ Line (id : AjarnPae) ให้ อ.เป้ทราบว่านักเรียนได้ส่งการบ้านแล้วเพื่อป้องกันการตกหล่น
 4. รอการตรวจตามลำดับคิว โดยให้อัพเดทการตรวจที่ www.SmartLawTutor.com หรือ  Facebook ปกติจะใช้เวลาประมาณ  1 – 3 สัปดาห์ เนื่องจากอ.เป้เป็นผู้ตรวจเองทั้งหมดและมีนักเรียนที่สมัครติวเป็นจำนวนมาก
 5. หากมีการอัพเดทตามข้อ 4. ว่า อ.เป้ได้ตรวจการบ้านถึงวันที่นักเรียนได้ส่งแล้ว และนักเรียนยังไม่ได้อีเมล์ตอบกลับ หรือได้รับอีเมล์ตอบกลับแต่มีไฟล์แนบไม่ครบ ให้ติดต่ออ.เป้ทาง Facebook หรือ Line (id : AjarnPae) ทันทีครับ

**********************************************************

Write a comment