สมเจตน์ มรภ.พระนคร สอบตั๋วรุ่นครั้งเดียวผ่าน

อีเมล์จาก สมเจตน์ หอมเกสร นักเรียนคอร์สตั๋วทนาย

สมเจตน์ และ อ.เป้ สิททิกรณ์ ในงานราตรีรพี 53 มรภ.พระนคร

การเรียนเนติบัณฑิตและสอบตั๋วทนายควบคู่กันไป ในความรู้สึกของผมเอง (สมเจตน์ หอมเกสร) ต้องยอมรับเลยว่าเป็นสิ่งหนักอยู่พอสมควร ทั้งที่ตัวผมเองก็ไม่ใช่เด็กเรียนเก่งแต่อย่างไร แต่ก็อาศัยว่าตัวเองเป็นคนตั้งใจและมีความพยายามอยู่บ้าง ทั้งต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาในการเรียนตลอดจนต้องเตรียมตัวสอบเอาไว้แต่เนิ่นๆ นอกจากจะต้องศึกษาและค้นคว้าตำราเรียนแล้ว อาจจะต้องอาศัยเทคนิคในการจำหรือหาวิธีอย่างไรก็ได้ที่ทำให้เราเข้าใจ ช่วงใกล้สอบยอมรับเลยว่าผมขาดความมั่นใจมาก

โชคดีของผมเองที่ได้รู้จักกับ อ.สิททิกรณ์ (อ.เป้) กับ อ.ชัญญาภัค (อ.ตูน) มาก่อนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร พอรู้ว่าอาจารย์เปิดสอนติวตั๋วทนาย ก็เลยมาขอคำปรึกษาและได้รับคำแนะนำเป็นอย่างดี จึงเลือกที่จะลงเรียนติวคอร์สตั๋วทนายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

อาจารย์ก็เป็นกันเองกับผู้เรียน มีการจัดระบบการสอนที่ดี มีเอกสารประกอบการติว และไม่ใช้วิธีท่องจำเอา แต่เป็นการสอนให้รู้ถึงเหตุและผล โดยในแต่ละเรื่องนั้นอธิบายถึงที่มาและขอบเขตได้อย่างชัดเจน ทำให้มีความรู้และเข้าใจไม่ลืมง่าย มากกว่าการท่องจำ ผลการสอบภาคทฤษฎีได้ 54 คะแนน ภาคปฏิบัติได้ 69 คะแนน แม้ผลการสอบคะแนนอาจจะไม่สูงมากแต่ก็เป็นสอบครั้งเดียวผ่านของในแต่ละครั้ง

การติวอาจต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้าง แต่ก็เป็นการลงทุนกับความรู้ที่คุ้มค่า ทำให้เราสามารถว่าความได้ทั่วราชอาณาจักร และดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับคดีความหรือธุรกิจได้ เป็นการประกอบอาชีพอีกอย่างหนึ่งที่สร้างรายได้ ได้อย่างงดงาม ตลอดจนใบอนุญาตทนายความจะติดตัวเราไปตลอด

ว่าที่ ร.ต. สมเจตน์ หอมเกสร

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

****************************

Write a comment