คะแนนสอบตั๋วทนาย

คะแนนสอบตั๋วทนาย

นักศึกษาที่เพิ่งสอบตั๋วทนายเป็นครั้งแรกอาจจะยังมีความสับสนเกี่ยวกับคะแนนสอบตั๋วทนายในแต่ละสนาม ผมจึงขอเขียนสรุปเป็นบทความสั้นๆไว้ ณ โอกาสนี้

1. ตั๋วรุ่น ภาคทฤษฎี

  • ตั๋วรุ่น ภาคทฤษฎี คะแนนสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. อัตนัย 80 คะแนน 2.ปรนัย 20 คะแนน รวม 100 คะแนน ถ้าสอบได้ตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไปถือว่าสอบผ่าน

2. ตั๋วรุ่น ภาคปฏิบัติ

  • เมื่อสอบผ่านข้อเขียนตั๋วรุ่น ภาคทฤษฎีแล้ว ผู้สมัครต้องไปฝึกภาคปฏิบัติ 6 เดือน หลังจากนั้นต้องกลับมาสอบข้อเขียน ภาคปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง โดยในปัจจุบันคะแนนสอบข้อเขียนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) อัตนัย 80 คะแนน 2) ปรนัย 20 คะแนน รวม 100 คะแนน สอบได้ตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไปถือว่าสอบผ่าน

3. ตั๋วปี

  • ผู้สมัครตั๋วปีต้องเข้ารับการฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความให้ครบ 1 ปี เมื่อครบกำหนดแล้วต้องมาสอบข้อเขียน 1 ครั้ง คะแนนสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) อัตนัย 70 คะแนน 2) ปรนัย 30 คะแนน รวม 100 คะแนน ถ้าสอบได้ตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไปถือว่าสอบผ่าน
  • การสอบตั๋วปีจะมีการข้อเขียนเพียงครั้งเีดียว และไม่มีคะแนนฝึกงาน

หมายเหตุ

  • “อัตนัย” หมายถึง ข้อสอบที่ให้เขียนเอกสารทางกฎหมาย เช่น คำฟ้องแพ่งอาญา,คำร้อง คำขอ คำแถลง, หนังสือ สัญญา, คดีไม่มีข้อพิพาท เป็นต้น
  • “ปรนัย” หมายถึง ข้อสอบกากบาทเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความในศาลต่างๆ มรรยาททนายความ เป็นต้น

ผมหวังว่าบทความนี้น่าจะพอให้ความกระจ่างเกี่ยวกับคะแนนสอบตั๋วทนายได้พอสมควร ถ้าผู้อ่านเห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ ?ช่วยคลิกปุ่ม Like ด้านบนของบทความเพื่อเป็นกำลังใจ หรือจะบอกต่อเพื่อนด้วยการแชร์บทความนี้บน Facebook โดยคลิ้กปุ่ม Share ด้านบนของบทความ หรือจะแสดงความเห็นโดยคอมเม้นท์ไว้ด้านล่างก็ได้ครับ ขอบคุณที่ติดตามครับ 😀

*************

Write a comment