คำฟ้องคดีเช็คต้องบรรยายว่า “เพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย” หรือไม่

 

Write a comment