ถ้าสอบทนายไม่ผ่านวันนั้น คงไม่ได้สามารถช่วยคนได้มากขนาดนี้

Write a comment