นักเรียนภาคทฤษฎี รุ่น 44 สอบได้คะแนนสูงสุด โดยเรียนกับ VDO

 

คุณนิติ สมัครติวภาคทฤษฎี รุ่น 44 ที่สาขารามคำแหง โปรโมชั่น 2,900บ. เรียนกับ VDO ทั้งคอร์ส
แต่สามารถทำได้ 73 คะแนน ซึ่งสูงที่สุดของรุ่นนี้ สุดยอด !!!

Write a comment