วันสอบภาคทฤษฎี รุ่น 41 ตรงกับวันสอบเนติฯ กลุ่มแพ่งฯ จะทำอย่างไร ?

วันนี้สภาทนายความได้ประกาศวันสอบภาคทฤษฎี รุ่น 41 ในวันที่ 6 ต.ค.56 (ยังไม่เป็นทางการ) ซึ่งไปตรงกับวันสอบเนติฯ กลุ่มแพ่งนั้น

นักเรียนส่วนหนึ่งได้สอบถามผมว่าควรทำอย่างไร ?

ในเบื้องต้น ผมขอให้นักเรียนยอมรับการตัดสินใจของสภาทนายความ ผมเชื่อว่าสภาฯไม่ได้มีเจตนาร้ายโดยจงใจกำหนดวันสอบให้ไปตรงกับวันสอบเนติฯ กลุ่มแพ่งฯ

แต่น่าจะเป็นเพราะสภาฯเป็นเพียงผู้เช่าสถานที่สอบของ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งทางม.ธรรมศาสตร์เป็นผู้กำหนดวันมาให้ สภาฯจึงต้องยอมรับตามนั้น

นักเรียนจะตัดสินวางแผนการเรียนและการสอบอย่างไร ?

ตราบใดที่ทางสภาฯยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบเป็นอย่างอื่น เราก็ต้องยอมรับความจริงโดยต้องตัดสินใจว่าจะเลือกสอบสนามใดระหว่างใบอนุญาตทนายความ ภาคทฤษฎี รุ่น 41 กับเนติฯ กลุ่มแพ่ง

ผมมีข้อมูลมาให้พวกเราช่วยกันตัดสินใจดังนี้ครับ

  • ?การสอบเนติฯ กลุ่มแพ่งฯ ภาค 1 สมัย 65 มีผู้เข้าสอบจำนวน 10,680 คน สอบผ่าน 1,521 คน คิดเป็น 14.24%
  • ?การสอบภาคทฤษฎี รุ่น 40 มีผู้เข้าสอบ 6,820 คน สอบผ่าน 2,034 คน คิดเป็น 29.82%

เห็นได้ชัดเจนว่า ผู้เข้าสอบภาคทฤษฎีมีโอกาสสอบผ่านมากกว่าเนติฯ กลุ่มแพ่งฯถึง 2 เท่าตัว

ประกอบกับการสอบใบอนุญาตทนายความได้เร็วจะมีผลต่อการเริ่มนับอายุในการประกอบวิชาชีพทนายความได้เร็วขึ้น เพื่อนำไปเป็นคุณสมบัติของการสมัครสอบอัยการผู้ช่วยหรือผู้ช่วยผู้พิพากษา อีกทั้งยังสามารถไปนำไปใช้สมัครงานทนายความได้

ขณะที่การสอบผ่านเนติฯได้ภายในสมัยเดียวก็ไม่มีผลอันใดเพราะอายุการทำงานก็ยังไม่เริ่มนับจนกว่าจะได้ใบอนุญาตทนายความในรุ่นต่อไป

ฉะนั้น ผมจึงแนะนำให้เลือกสอบใบอนุญาตทนายความ ภาคทฤษฎี รุ่น 41 ครับ

?***************

Write a comment