Q.สอบตั๋วทนายเสร็จแล้วจะวางแผนสอบเนติฯอย่างไร

1.กำหนดเป้าหมายว่าจะสอบกี่ขา
– วิธีคิด ให้ดูผลสอบภาค 1 ว่าตั้งเป้าไว้กี่ขา แล้วสอบได้กี่ขา
ex. ถ้าตั้งไว้ 2 ผ่าน 1 หรือ 2 ภาค 2 ก็ควรตั้ง 2 เช่นกัน
ex. ถ้าตั้งไว้ 2 ไม่ผ่านเลย ภาค 2 ให้ตั้งไว้แค่ 1 ขาก็พอ โดยให้เริ่มจากวิ.อาญาเพราะมีสถิติผู้สอบผ่านสูงกว่า

2.คำนวณวัน
– ให้นับว่าเหลืออีกกี่วันจะถึงวันสอบ

3.นับมาตราที่ต้องท่อง
– ให้ดูสถิติข้อสอบเก่า 10 สมัยย้อนหลัง นับจำนวนเลขมาตราที่เคยออกแล้วหารด้วยจำนวนวันที่เหลือ เราจะรู้ว่าต้องท้องวันละกี่มาตรา
ex. นับได้ 400 มาตรา เหลือเวลา 200 วัน แสดงว่าต้องท่องอย่างน้อยวันละ 2 มาตรา

4.กำหนดตารางอ่านหนังสือ
– ในแต่ละสัปดาห์ควรอ่านคำบรรยายให้จบ เมื่อได้รับคำบรรยายให้นับจำนวนหน้าที่ต้องอ่านแล้วหารด้วย 6 จะรู้ว่าใน 1 วันจะต้องอ่านหนังสือวันละกี่หน้า
ex. สอบวิ.อาญาขาเดียว คำบรรยายเล่ม 1 มีเนื้อหาวิ.อาญา 120 หน้า นำมาหาร 6 แสดงว่าต้องอ่านวันละ 20 หน้า โดยอ่านสัปดาห์ละ 6 วัน ถ้าต้องการอ่าน 2 รอบก็ต้องอ่านวันละ 40 หน้า
สมัยที่ผมเรียนวันไหนอ่านไม่ได้ตามเป้าจะไม่ยอมนอนเด็ดขาด บังคับตัวเองแบบนี้ สมองและร่างกายจะรู้ว่าถ้าอ่านเสร็จเร็วจะได้พักผ่อนเร็ว

5.ฝึกเขียนตอบข้อสอบ
ต้องฝึกวินิจฉัยและฝึกเขียนตอบข้อสอบอย่างน้อย 10 สมัย และต้องฝึกเขียนตอบข้อสอบให้ได้ทั้งสองแบบ คือ 1.วางหลัก และ 2.ปรับบท ข้อไหนมาตราไม่เยอะและมีเวลาเหลือให้ตอบแบบวางหลัก ข้อไหนมาตราเยอะและเหลือเวลาน้อยให้ตอบแบบปรับบท
ควรกำหนดว่าจะฝึกเขียนตอบสัปดาห์ละ 1 สมัย

ฝาก like หรือ share เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษากฎหมายด้วยครับ

ปล.ผมไม่เปิดติวเนติ ภาค 2 สมัย 65 ครับ

อ่านต่อ