ติวสอบผู้พิพากษาและอัยการ


คอร์สติวสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาและอัยการผู้ช่วย ปี 2563-2564

เรียน online (ผ่านระบบของ Faecbook กลุ่มปิด) ปริ้นท์เอกสารเอง

  • กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  • กลุ่มกฎหมายอาญา
  • กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • กลุ่มกฎหมายพิเศษวิชาบังคับ
  • กลุ่มกฎหมายพิเศษวิชาเลือก

เหมาเรียนทุกวิชา 1 ปี

 

สอบถามสมัครเรียน โทร.086-987-5678 หรือ Line : @smartlawtutor (มี @ ด้วยนะคะ)

 

 

 

 

อ่านต่อ