อาจารย์ตูน (สอนปรนัย)

O

  • ผู้ร่วมก่อตั้ง SmartLawTutor
  • นิติศาสตร์บัณฑิตย์จาก ม.ธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิตย์ไทย สมัยที่ 58 โดยใช้เวลาเรียนเพียงปีเดียว
  • มีตั๋วทนาย
  • เป็นกรรมการยกร่างหลักสูตรนิติศาสตร์
  • อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย

***********************************************

อ่านต่อ