สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความย้ายไปที่ “พุทธวิชชาลัย”

ขอย้ายสถานที่ สมัคร -_Page_1 (2)

เนื่องจาก สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ย้ายที่ทาการแห่งใหม่ ไปเปิดที่ทำการ ณ พุทธวิชชาลัย อาคารเรียนรวม ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558 เป็นต้นไป เวลาทำการ 08.30 – 16.30 นาฬิกา (ในวันเวลาราชการ)

ดังนั้น ในการสมัครเกี่ยวกับวิชาว่าความหรือการสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และผู้ฝึกงาน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558 เป็นต้น นักเรียนจะต้องไปติดต่อที่ พุทธวิชชาลัย อาคารเรียนรวม ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งเปิดทำการในวันและเวลาราชการ 8.30 – 16.30น.

กรณีสมัครทางไปรษณีย์ให้ส่งเอกสารไป ณ ที่อยู่ของ พุทธวิชชาลัย เช่นกันครับ

อ่านประกาศคลิ้กที่นี่ l ดูแผนที่พุทธวิชชาลัยคลิ้กที่นี่

ที่มา : เว็บไซท์สภาทนายความ

อ่านต่อ

สมเจตน์ มรภ.พระนคร สอบตั๋วรุ่นครั้งเดียวผ่าน

อีเมล์จาก สมเจตน์ หอมเกสร นักเรียนคอร์สตั๋วทนาย

สมเจตน์ และ อ.เป้ สิททิกรณ์ ในงานราตรีรพี 53 มรภ.พระนคร

การเรียนเนติบัณฑิตและสอบตั๋วทนายควบคู่กันไป ในความรู้สึกของผมเอง (สมเจตน์ หอมเกสร) ต้องยอมรับเลยว่าเป็นสิ่งหนักอยู่พอสมควร ทั้งที่ตัวผมเองก็ไม่ใช่เด็กเรียนเก่งแต่อย่างไร แต่ก็อาศัยว่าตัวเองเป็นคนตั้งใจและมีความพยายามอยู่บ้าง ทั้งต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาในการเรียนตลอดจนต้องเตรียมตัวสอบเอาไว้แต่เนิ่นๆ นอกจากจะต้องศึกษาและค้นคว้าตำราเรียนแล้ว อาจจะต้องอาศัยเทคนิคในการจำหรือหาวิธีอย่างไรก็ได้ที่ทำให้เราเข้าใจ ช่วงใกล้สอบยอมรับเลยว่าผมขาดความมั่นใจมาก (เพิ่มเติม…)

อ่านต่อ