ข่าวเนติบัณฑิตยสภา

แผนผังสนามสอบ ภาค 1-71 ปีการศึกษา 2561

แผนผังสนามสอบ ภาค 1-71 ปีการศึกษา 2561

 

เปลี่ยนแปลงผังที่นั่งสอบ

ตารางเรียนเนติ 1/71

ภาคปกติ

ภาคปกติ
ภาคค่ำ

ภาคค่ำ

ภาคทบทวน

ภาคทบทวนรวม

ปฏิทินเนติ สมัย 71

29342857_357874341363749_1093882939990605824_n 29356366_1664270460330201_4090888312863064064_n

แผนผังแสดงสนามสอบและห้องสอบ เนติฯ ภาค 2 สมัย 70

messageImage_1520128629697

 

  • วันสอบกลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561
  • วันสอบกลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561

ประกาศผลสอบเนติ ภาค 2 สมัย 68

รายชื่อผู้สอบผ่าน กลุ่มวิ.อาญา คลิ้ก

รายชื่อผู้สอบผ่าน กลุ่มวิ.แพ่ง คลิ้ก

ดูคะแนนรายข้อคลิ้กที่นี่

การขึ้นทะเบียนและการสอบปากเปล่า คลิ้ก

กำหนดการและตารางสอนเนติ ภาค 1 สมัย 69

13094162_1011746798915907_7624779643417580148_n

13087318_1011746815582572_3794621994275124706_n

13092182_1011746838915903_1642601870732439449_n

ขยายเวลาสมัครสอบเนติฯ 1/68