รวมภาพวันครุูปี 55 อ.เป้ & อ.ตูน ขอขอบคุณนักเรียนที่นึกถึง ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้เป็นทนายความ เนติบัณฑิตไทย อาจารย์ อัยการ ผู้พิพากษา ตามที่ตั้งใจไว้ครับ