วันที่ 18 – 19 ม.ค. 55 อ.เป้ และ อ.ตูน พาทีมงานของ “สมาร์ทลอว์ติวเตอร์” ไปเที่ยวพักผ่อนที่เกาะล้าน-พัทยา