คุณพิมพ์พลอย สกุลมีฤทธิ์ ม.เกษตรฯ นักเรียนคอร์สติวสอบเนติบัณฑิตไทย สอบได้ที่ 1 เนติฯ กลุ่มอาญา สมัย 64 ได้ 78คะแนน