25560307-102546.jpg

ในการอบรมภาคปฏิบัติ รุ่น 39 ของสภาทนายความ ที่ม.สยาม ผู้บรรยายได้นำข้อเท็จจริงจากข้อสอบภาคปฏิบัติ รุ่น 38 มาให้ผู้เข้าอบรมฝึกเขียน มีแนวคำตอบการวินิจฉัยข้อกฎหมายในข้อคำฟ้องแพ่งดังนี้ครับ

1.ข้อหา

– รับช่วงสิทธิ, ประกันภัย, เจ้าสำนักโรงแรม,ละเมิด

2.คู่ความ

– โจทก์ : บมจ.ประกันภัยแสนดี
– จำเลย :
1) บจก.สุขสบาย > เจ้าสำนักโรงแรม
2) หจก.มั่นคง > ผู้รับจ้างรักษาความปลอดภัย
3) นายมั่น > หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดของหจก.มั่นคง
*** ไม่ฟ้อง หจก.มกรา (ผู้ยืม) นายจันทร์ มกรา (หุ้นส่วนผู้จัดการ) และนายพุธ มีนา (ลูกจ้าง)***

3.ค่าเสียหาย

A.ให้ชดใช้เงิน 800,000บาท
B.ดอกเบี้ยก่อนฟ้องอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงิน 800,000บาท นับแต่วันชดใช้คือวันที่ 6 ก.พ.55 คิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 5,000บาท
C.ทุนทรัพย์ 805,000บาท
D.ดอกเบี้ยหลังฟ้องอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป

เห็นได้ว่า แนวคำตอบของสภาทนายความตรงกับแนวคำตอบผมที่เฉลยไว้ใน www.ตั๋วทนาย.com

ผู้ที่สนใจสมัครติวสอบทนายความ ภาคปฏิบัติ รุ่น 39 กับ อ.เป้ & อ.ตูน ที่สาขาลาดพร้าว,รามคำแหง,บางแค สามารถเข้าไปดูรอบได้ที่ www.SmartLawTutor.com

สอบถาม/สมัครติวโทร 086-987-5678