คุณติ๊ก ทีมงานสมาร์ทลอว์ฯ สอบผ่านภาคปฏิบัติ รุ่น 40

1385192_543493469067055_678924369_n

คุณศิริวรรณ ทองคง (ติ๊ก) ทีมงานสมาร์ทลอว์ติวเตอร์ ได้สิทธิติวสอบทนายความฟรี และสอบผ่านภาคปฏิบัติ รุ่น 40 เทคเดียวจบ

 

ข้อสอบตั๋วปี 2/56

แนวคำตอบข้อสอบตั๋วปี 2/56 โดย อ.เป้ @สมาร์ทลอว์ติวเตอร์

1381212_543513885731680_582555156_n

คำสั่ง?

1. ให้ทำหนังสือแนะนำปัญหาข้อกฎหมาย 12 คะแนน
2.คำฟ้องแพ่ง 33 คะแนน
3. หนังสือทวงถาม 8 คะแนน
4.คำแถลงขอปิดหมาย (คดีแพ่ง) 5 คะแนน
5. คำฟ้องอาญา 12 คะแนน

 

แนวคำตอบข้อคำฟ้องแพ่ง

ข้อหา > ปลูกสร้างโรงเรือนรุกล้ำโดยสุจริต, ภาระจำยอม, ละเมิด

คู่ความ > โจทก์ : นายหนึ่ง กอไก่, จำเลยที่ 1 : นายสอง, จำเลยที่ 2 : นายสาม

ค่าเสียหายและดอกเบี้ย

A. ให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนภาระจำยอมที่ดินส่วนที่โจทก์ปลูกสร้างโรงเรือนรุกล้ำให้แก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 1 ออกค่าใช้จ่าย หากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 โดยให้จำเลยที่ 1 ออกค่าใช้จ่าย
ให้จำเลยที่ 1 รับค่าใช้ที่ดินส่วนที่รุกล้ำไปจากโจทก์
ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายจากการทำละเมิดแก่โจทก์จำนวน 300,000บาท

B.ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5ต่อปีของค่าเสียหาย 300,000บาท นับแต่วันที่ 30 มี.ค.56 ซึ่งเป็นวันทำละเมิดคิดถึงวันฟ้อง (20มิ.ย.56) เป็นเวลา 2 เดือน 22 วัน โดยโจทก์ขอคิดเป็นเวลา 2 เดือน คิดเป็นเงิน 3,750 บาท

C.ทุนทรัพย์ 303,750 บ. (คำนวณจากยอดค่าเสียหายจากการทำละเมิดและดอกเบี้ยเท่านั้น)

D.ดอกเบี้ยหลังฟ้อง ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหาย 300,000บ. นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะร่วมกันหรือแทนกัน ชำระแก่โจทก์ครบถ้วน

แนวคำตอบข้อคำฟ้องอาญา

ข้อหา > ทำร้ายร่างกายสาหัส

คู่ความ > โจทก์ : นายหนึ่ง กอไก่, จำเลยที่ 1 : นายสอง
,จำเลยที่ 2 : นายสาม

กรณีพิเศษ (เพิ่มโทษ, นับโทษต่อ, ค่าเสียหายทางแพ่ง) > ไม่มี

หมายเหตุ แนวคำตอบนี้ทำจากข้อเท็จจริงที่นักเรียนเล่าให้ฟัง หากข้อเท็จจริงที่รับฟังมาคลาดเคลื่อนอาจมีผลทำให้แนวคำตอบนี้ต้องเปลี่ยนแปลงไป

 

รอสภาฯประกาศผลสอบ 4 ธ.ค.56 ขอให้ทุกคนสอบผ่านครับ

 

อนุญาตให้แชร์ได้ โดยให้เครดิตครับ

 

*****************************************

รับประกาศนียบัตรวิชาว่าความ รุ่น 40 & 1/56

1382226_543510169065385_2050150895_n

คลิ้กที่นี่เพื่อดูอัลบั้มภาพถ่ายลูกศิษย์ของอ.เป้ & อ.ตูน ที่สอบได้ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
รุ่น 40 และตั๋วปี 1/56 ?มากกว่า 200 คน !!!

อายุเป็นเพียงตัวเลข !!!

25561028-132337

สภาทนายความไม่ให้ถ่ายสำเนา “สมุดคำตอบ”

25561016-100858.jpg

ตอนนี้สภาฯให้ดูสมุดคำตอบตั๋วทนาย แต่ไม่ให้ถ่ายสำเนาด้วยเหตุผลบลาๆ ทำให้ผู้เข้าสอบไม่มีโอกาสนำสำเนาสมุดคำตอบไปให้ผู้รู้ดูจึงไม่รู้ข้อผิดพลาดที่แท้จริง

แต่ลูกศิษย์ของอาจารย์เป้ ไม่ต้องกังวลครับ ผมถ่ายสำเนาสมุดคำตอบของลูกศิษย์รุ่นก่อนๆเก็บไว้เยอะมากซึ่งจะนำมาสอนในห้องเรียนครับ

ขอบคุณลูกศิษย์ที่สนับสนุนผมและอาจารย์ตูนด้วยการสมัครเรียนและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์แอบถ่ายเอกสารหรือแอบอัดเสียง

ผมและอาจารย์ตูนจึงสามารถทำหน้าที่ตรงนี้ต่อไปได้และจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อช่วยให้ลูกศิษย์เป็นทนายความให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ

ขอบคุณครับ

ปล.ในรูปนี้ทำผิดกฎโดยไม่เขียนเลขข้อและเว้นบรรทัดครับ

สอบถาม/สมัครติวโทร 086-987-5678

รายละเอียดดูที่ www.SmartLawTutor.com

กำหนดการตั๋วปี 2/56 อย่างเป็นทางการ