ข้อสอบตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี รุ่น 42

กลุ่มนักเรียนสมาร์ทลอว์ฯ (SmartLawStudents)

155439_378533375570589_1880031130_n

 

กลุ่มนักเรียนสมาร์ทลอว์ฯ เป็นกลุ่มลูกศิษย์ที่สมัครติวคอร์สติวสอบทนายความกับอ.เป้ อ.ตูน สมาร์ทลอว์ติวเตอร์ ที่กำลังใช้ความพยายามในการสอบใบอนุญาตทนายความครับ

วิธีการเข้าร่วมกลุ่มมีดังนี้ครับ

1.สมัครติวสอบทนายกับ อ.เป้ อ.ตูน โทร 086-987-5678 ดูคอร์สที่ www.SmartLawTutor.com

2.ส่งคำขอเข้าร่วมกลุ่มไปที่ http://www.facebook.com/groups/SmartLawStudents

3.แจ้งชื่อ นามสกุล คอร์ส รุ่น และสาขาที่สมัครติวให้อ.เป้หรืออ.ตูนทราบ โดยจะแจ้งทางเฟสบุ้คหรือทางไลน์ก็ได้ครับ

หากไม่แจ้ง จะยังไม่ได้รับอนุมัติให้เข้ากลุ่มครับ ซึ่งขณะนี้มีผู้ส่งคำขอแต่ไม่แจ้งเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลในกลุ่มขอให้ทุกคนเก็บเป็นความลับครับ

 

******************************

อัพเดทการตรวจการบ้าน

นักเรียนคอร์สติวสอบทนายความ ภาคทฤษฎี รุ่น 42 ภาคปฏิบัติ รุ่น 41 และตั๋วปี 1/57 สามารถอัพเดทการตรวจการบ้านได้ที่โพสต์นี้ครับ ในการตรวจ อ.เป้ จะตรวจตามลำดับวันที่ส่งครับ หากนักเรียนยังไม่ได้รับหรือได้รับไม่ครบให้ติดต่อ อ.เป้ โดยตรงครับ

 

อัพเดทการตรวจการบ้าน

 • วันที่ 15 เม.ย.57 ตรวจการบ้านของนักเรียนที่ส่งมาระหว่างวันที่ 6 – 9 เม.ย.57
 • วันที่ 14 เม.ย.57 ตรวจการบ้านของนักเรียนที่ส่งมาระหว่างวันที่ 4 – 5 เม.ย.57
 • วันที่ 13 เม.ย.57 ตรวจการบ้านของนักเรียนที่ส่งมาระหว่างวันที่ 31 มี.ค. – 3 เม.ย.57
 • วันที่  4 เม.ย.57 ตรวจการบ้านของนักเรียนที่ส่งมาระหว่างวันที่ 24 – 30 มี.ค.57
 • วันที่  3 เม.ย.57 ตรวจการบ้านของนักเรียนที่ส่งมาระหว่างวันที่ 21 – 23 มี.ค.57
 • วันที่   1 เม.ย.57 ตรวจการบ้านของนักเรียนที่ส่งมาระหว่างวันที่ 11 – 20 มี.ค.57
 • วันที่ 22 มี.ค. 57 ตรวจการบ้านให้กับนักเรียนที่ส่งมาระหว่างวันที่ 6 – 10 มี.ค.57
 • วันที่ 20 มี.ค.57  ตรวจการบ้านให้กับนักเรียนที่ส่งมาระหว่างวันที่ 1-5 มี.ค.57
 • วันที่ 19 มี.ค.57  ตรวจการบ้านของนักเรียนที่ส่งมาระหว่างวันที่ 24 – 28 ก.พ.57
 • วันที่ 17 มี.ค. 57 ตรวจการบ้านของนักเรียนที่ส่งมาระหว่างวันที่ 20 – 23 ก.พ.57
 • วันที่ 13 มี.ค.57 ตรวจการบ้านให้กับนักเรียนที่ส่งมาระหว่างวันที่ 17 – 19 ก.พ.57
 • วันที่ 22 ก.พ.57 ตรวจการบ้านของนักเรียนที่ส่งมาระหว่างวันที่ 10 – 12 ก.พ.57
 • วันที่   2 ก.พ.57 ตรวจการบ้านของนักเรียนที่ส่งมาระหว่างวันที่ 27 ม.ค. – 2 ก.พ.57
 • วันที่ 26 ม.ค.57 ตรวจการบ้านของนักเรียนที่ส่งการบ้านระหว่างวันที่ 7 ม.ค. – 26 ม.ค.57

วิธีส่งการบ้าน

 1. เลือกทำจากข้อสอบเก่ารุ่นใดก็ได้ โดยให้ทำจากรุ่นใหม่ไปหารุ่นเก่า ให้ทำจากความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในขณะนั้น ห้ามดูแนวคำตอบ และพยายามเขียนให้ครบทุกข้อ
 2. ถ่ายรูปหรือสแกนเป็นไฟล์ .JPG หรือ .PDF ส่งมาที่อีเมล์ AjarnPae@Hotmail.com แจ้งชื่อ นามสกุล คอร์ส รุ่น สาขาที่สมัครติว และระบุรุ่นของข้อสอบที่ส่ง (งดการส่งการบ้านทาง facebook หรือ Line)
 3. แจ้งทาง Facebook หรือ Line (id : AjarnPae) ให้ อ.เป้ทราบว่านักเรียนได้ส่งการบ้านแล้วเพื่อป้องกันการตกหล่น
 4. รอการตรวจตามลำดับคิว โดยให้อัพเดทการตรวจที่ www.SmartLawTutor.com หรือ  Facebook ปกติจะใช้เวลาประมาณ  1 – 3 สัปดาห์ เนื่องจากอ.เป้เป็นผู้ตรวจเองทั้งหมดและมีนักเรียนที่สมัครติวเป็นจำนวนมาก
 5. หากมีการอัพเดทตามข้อ 4. ว่า อ.เป้ได้ตรวจการบ้านถึงวันที่นักเรียนได้ส่งแล้ว และนักเรียนยังไม่ได้อีเมล์ตอบกลับ หรือได้รับอีเมล์ตอบกลับแต่มีไฟล์แนบไม่ครบ ให้ติดต่ออ.เป้ทาง Facebook หรือ Line (id : AjarnPae) ทันทีครับ

**********************************************************

หยุดปีใหม่ 57

สมาร์ทลอว์ฯ หยุดทำการช่วงปีใหม่ตั้งแต่ 30ธ.ค.56 – 1ม.ค.57 เปิดทำการ 2 ม.ค.57 เป็นต้นไปครับ?

คุณติ๊ก ทีมงานสมาร์ทลอว์ฯ สอบผ่านภาคปฏิบัติ รุ่น 40

1385192_543493469067055_678924369_n

คุณศิริวรรณ ทองคง (ติ๊ก) ทีมงานสมาร์ทลอว์ติวเตอร์ ได้สิทธิติวสอบทนายความฟรี และสอบผ่านภาคปฏิบัติ รุ่น 40 เทคเดียวจบ

 

ข้อสอบตั๋วปี 2/56

แนวคำตอบข้อสอบตั๋วปี 2/56 โดย อ.เป้ @สมาร์ทลอว์ติวเตอร์

1381212_543513885731680_582555156_n

คำสั่ง?

1. ให้ทำหนังสือแนะนำปัญหาข้อกฎหมาย 12 คะแนน
2.คำฟ้องแพ่ง 33 คะแนน
3. หนังสือทวงถาม 8 คะแนน
4.คำแถลงขอปิดหมาย (คดีแพ่ง) 5 คะแนน
5. คำฟ้องอาญา 12 คะแนน

 

แนวคำตอบข้อคำฟ้องแพ่ง

ข้อหา > ปลูกสร้างโรงเรือนรุกล้ำโดยสุจริต, ภาระจำยอม, ละเมิด

คู่ความ > โจทก์ : นายหนึ่ง กอไก่, จำเลยที่ 1 : นายสอง, จำเลยที่ 2 : นายสาม

ค่าเสียหายและดอกเบี้ย

A. ให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนภาระจำยอมที่ดินส่วนที่โจทก์ปลูกสร้างโรงเรือนรุกล้ำให้แก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 1 ออกค่าใช้จ่าย หากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 โดยให้จำเลยที่ 1 ออกค่าใช้จ่าย
ให้จำเลยที่ 1 รับค่าใช้ที่ดินส่วนที่รุกล้ำไปจากโจทก์
ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายจากการทำละเมิดแก่โจทก์จำนวน 300,000บาท

B.ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5ต่อปีของค่าเสียหาย 300,000บาท นับแต่วันที่ 30 มี.ค.56 ซึ่งเป็นวันทำละเมิดคิดถึงวันฟ้อง (20มิ.ย.56) เป็นเวลา 2 เดือน 22 วัน โดยโจทก์ขอคิดเป็นเวลา 2 เดือน คิดเป็นเงิน 3,750 บาท

C.ทุนทรัพย์ 303,750 บ. (คำนวณจากยอดค่าเสียหายจากการทำละเมิดและดอกเบี้ยเท่านั้น)

D.ดอกเบี้ยหลังฟ้อง ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหาย 300,000บ. นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะร่วมกันหรือแทนกัน ชำระแก่โจทก์ครบถ้วน

แนวคำตอบข้อคำฟ้องอาญา

ข้อหา > ทำร้ายร่างกายสาหัส

คู่ความ > โจทก์ : นายหนึ่ง กอไก่, จำเลยที่ 1 : นายสอง
,จำเลยที่ 2 : นายสาม

กรณีพิเศษ (เพิ่มโทษ, นับโทษต่อ, ค่าเสียหายทางแพ่ง) > ไม่มี

หมายเหตุ แนวคำตอบนี้ทำจากข้อเท็จจริงที่นักเรียนเล่าให้ฟัง หากข้อเท็จจริงที่รับฟังมาคลาดเคลื่อนอาจมีผลทำให้แนวคำตอบนี้ต้องเปลี่ยนแปลงไป

 

รอสภาฯประกาศผลสอบ 4 ธ.ค.56 ขอให้ทุกคนสอบผ่านครับ

 

อนุญาตให้แชร์ได้ โดยให้เครดิตครับ

 

*****************************************

รับประกาศนียบัตรวิชาว่าความ รุ่น 40 & 1/56

1382226_543510169065385_2050150895_n

คลิ้กที่นี่เพื่อดูอัลบั้มภาพถ่ายลูกศิษย์ของอ.เป้ & อ.ตูน ที่สอบได้ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
รุ่น 40 และตั๋วปี 1/56 ?มากกว่า 200 คน !!!