สมัครติวแล้วจะสอบผ่าน 100% หรือไม่

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ก่อนสมัครติว นักเรียนมักจะถามว่า ถ้าสมัครติวสอบทนายความกับ อ.เป้ อ.ตูน สมาร์ทลอว์ฯ แล้วจะสอบผ่าน 100% มั้ย

ถ้าอย่างนั้น ผมขอให้นักเรียนพิจารณาดังนี้นะครับ ในการสอบภาคปฏิบัติ รุ่น 41 และ 42 มีนักเรียนของผมทำคะแนนได้สูงสุดระดับ 7x ถึง 8x และสอบผ่านหลายร้อยคน แต่ก็มีนักเรียนอีกส่วนหนึ่งที่สอบได้แค่ 3x ถึง 4x คือ สอบไม่ผ่านนั่นเอง

ผมขอถามว่า นักเรียนที่สอบผ่านกับสอบไม่ผ่าน มีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้าง  More >

นักเรียนสมาร์ทลอว์ฯ ได้โล่รุ่น 41 และสอบได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1,2,3 ของรุ่น

20140809_132418000_iOS

อันดับ 1 คุณพรศักดิ์ ด้วงเชี่ยว ม.รามคำแหง 149 คะแนน ได้โล่ห์ของสภาทนายความ ถือพานไหว้ครู
และได้รับรางวัลเป็น iPad Air 3G จาก อ.เป้ อ.ตูน

20140810_005622000_iOS

อันดับ 2 คุณทวิกา พฤกษ์เพชรไพศาล ม.ธรรมศาสตร์  146 คะแนน  ได้ถือพานไหว้ครู

20140805_051421000_iOS

อันดับ 3 คุณสฤษดิ์พงษ์ ทองแสง 141 คะแนน ได้นำปฏิญาณตนและกล่าวบทไหว้ครู

แบบแจ้งการฝึกงานในสำนักงาน 1 ปี

แบบแจ้งการฝึกงาน 1 ปี_Page_1

 

ตัวอย่างแบบแจ้งการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ดาว์นโหลดคลิ้กที่นี่ 

*** ตัวอย่างนี้จะปริ้นท์นำไปสมัครกับสภาทนายความไม่ได้ ต้องไปขอรับที่สภาทนายความ ***

หลักฐานการจดทะเบียนใบอนุญาตให้เป็นทนายควารม

หลักฐานการจดทะเบียนใบอนุญาตทนาย

วิธีการสมัครภาคทฤษฎี รุ่น 44

ภาคทฤษฎี รุ่น 44_Page_1

 

ดาว์นโหลด วิธีการรับสมัคร, ใบสมัคร, ใบจองชีท ภาคทฤษฎี รุ่น 44 คลิ้กที่นี่